Home

Welkom op de website van auteur, spreker en botanisch filosoof Norbert Peeters

Op 26 mei verscheen zijn meest recente publicatie, het essay Wildernis-vernis. Een filosoof in het Vondelpark, bij Uitgeverij Noordboek.

Achter de sierlijk gedreven toegangshekken van het Vondelpark woedt een tweefrontenstrijd. Enerzijds verzet het park zich tegen de stadswildernis, de vervuiling en het vandalisme van hordes parkbezoekers, anderzijds wapent het zich tegen de wildernisnatuur van het moeras waaruit het park is opgetrokken. Recentelijk geldt op twee plekken in het park een gedeeltelijk staakt-het-vuren. Op twee publieksvrije eilandjes mag de natuur onverstoord haar gang gaan. Maar achter het vernis van ‘herwildering’, de nieuwste trend in het Nederlandse natuurbeheer, gaat een ongemakkelijke waarheid schuil. In dit essay onderzoekt Norbert Peeters aan de hand van de historie van het Vondelpark de veranderende verhouding tussen mens en natuur.

Het essay is online te verkrijgen, alsook in de betere boekhandel.

Norbert Peeters is beschikbaar voor lezingen en interviews. Zie Contact voor meer informatie.