Over

Laat ik starten met een disclaimer: ik ben geen botanicus. In mijn teksten maak ik ook geen aanspraak op deze titel. Ik houd me niet op in onderzoekslaboratoria, ik knuffel geen bomen en ik bezit geen botanische trommel met een loep en een schepje. Als je me ergens vindt, is dat vooral tussen de dode bomen in mijn boekenkast.

Drie jaar terug begon ik mijn literatuuronderzoek voor het boek ‘Plantaardig’, dat in november 2014 is verschenen bij uitgeverij Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging. Tijdens de afronding van mijn master had ik mij vooral beziggehouden met de invloed van de evolutiebiologie, gedragsbiologie, en seksuele selectietheorie op ethiek en het filosofisch mensbeeld. Tijdens mijn onderzoek voor ‘Plantaardig’ maakte ik voor het eerst kennis met de plantaardige kant van de levenswetenschappen. Ik kwam talloze planteigenaardigheden tegen in artikelen en boeken over de botanische wetenschappen, maar ook in filosofische en natuurhistorische werken, en soms zelfs in proza en gedichten. Zoals een ander sigarenbandjes of postzegels verzamelt, verzamel ik botanische inzichten omtrent filosofische vraagstukken. Planten worden al eeuwen lang onderschat door de filosofie. Zelfs hedendaagse filosofen schenken geen verstandige regel aan de invloed van botanie. Althans, tot nu toe. Nu de wetenschappen van planten, zich in razend tempo hebben ontwikkeld –is het hoogste tijd voor een botanische filosofie. En hier vind je mijn eerste pennenvruchten.

De planteigenaardigheden op dit blog zijn geen reeks van nieuwe botanische feiten (die kun je immers nalezen op Wikipedia) en ze zijn ook niet bedoeld als een verpopularisering van de botanische wetenschap. Ik pleit voor een andere manier van kijken naar bekende en minder bekende ideeën over de plantenwereld die zijn blootgelegd door de botanische wetenschap. Dat betekent niet simpelweg het opzetten van een andere bril, want je vanzelfsprekende kijk op planten is hardnekkig. Laat ik een plantaardige metafoor gebruiken. Onze kijk op de natuur is vaak die van een wandelaar in een donker woud. Het doolhof aan stammen zorgt voor een vernauwing van je blik en het bladerdak ontneemt je het zicht. Mijn pennenvruchten zijn korte, doodlopende houthakkerspaden in dat woud. Volg deze ongeijkte paden en laat je verrassen door onverwachte open plekken, waar je, als je goed kijkt, tussen de bomen door het bos kunt zien.

Landgoed Schovenhorst (Putten)

Landgoed Schovenhorst (Putten)